Nabór 2017/2018

NABÓR TRWA !!!!

ZAPRASZAMY

Rekrutacja 2017/2018

Nabór do

Szkoły Podstawowej ( klasa VII),

Gimnazjum ( klasa II i III),

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

 

 

Informacje o naborze:

 

SPOŁECZNE GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH i SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DOROSŁYCH RACIBORSKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO „SZKOŁA”

 

Uzupełnij swoje wykształcenie.

Nabór do klasy

VII  szkoły podstawowej

II i III gimnazjum

Zgłoszenia na rok szkolny 2017/2018 oraz szczegółowe informacje w sekretariacie szkoły: Możliwość kontaktu telefonicznego oraz kontaktu poprzez e-mail lub przez facebook – ” Rto Szkoła ” .

 

Wymagane dokumenty:

1. Podanie do szkoły (pobierz).

2. Karta informacyjna (pobierz).

3. 3 x fotografie.

4. Ostatnie świadectwo szkolne.

Ponadto osoby niepełnoletnie składają:

5. Opinia Poradni Psychologicznej (dotyczy osób niepełnoletnich).

6. Kserokopia aktu urodzenia.

7. Karta zdrowia ucznia (po potwierdzeniu przyjęcia).

8. Opinia dyrektora szkoły o uczniu zawierająca opis trudności wychowawczych i charakterystykę środowiska domowego.

9. Kwestionariusz osobowy uczestnika OHP (pobierz).

10. Podanie do OHP, zgoda rodziców, zgoda na przetwarzanie danych osobowych (pobierz).

11. Oświadczenie woli rodzica/opiekuna, oświadczenie przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego) o składaniu danych zgodnych z prawdą (pobierz).

12. Potwierdzenie przez pracodawcę przyjęcia na naukę zawodu (dotyczy kandydatów do klasy II i III) (pobierz).

13. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające przydatność do wybranego zawodu wystawione przez lekarza medycyny pracy.

 

 

 

SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH RACIBORSKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO „SZKOŁA”

Nauka w liceum trwa: 2 lata po zasadniczej szkole zawodowej i 3 lata po gimnazjum.

Nabór do klasy I II i III.

Zgłoszenia na rok szkolny 2017/2018 oraz szczegółowe informacje w sekretariacie szkoły: Możliwość kontaktu telefonicznego oraz kontaktu poprzez e-mail lub przez facebook – ” Rto Szkoła ”

 

 

Wymagane dokumenty:

1. Podanie do szkoły (pobierz).

2. Karta informacyjna (pobierz).

3. 3 x fotografie.

4. Ostatnie świadectwo szkolne.