NAUKA W KLASACH Z PRZYUCZENIEM DO PRACY

Zespół Szkół przy w współpracy z OHP umożliwia młodzieży, mającej problemy edukacyjne, kontynuowanie nauki w połączeniu z wykonywaniem pracy, za którą otrzymują wynagrodzenie.

Zapraszamy młodzież, która:
– ukończyła 15 rok życia, ale nie skończyła 18 lat;
– ma problemy w szkole – powtarzała klasy i może nie ukończyć gimnazjum lub szkołę podstawową;
– ma trudną sytuację życiową, która może być przyczyną niepowodzeń szkolnych;
– posiada stan zdrowia w stopniu pozwalającym na podjęcie przygotowania zawodowego (każdy zawód wymaga innych predyspozycji zdrowotnych, więc stan zdrowia nieumożliwiający wykonywanie danego zawodu, może być wystarczający dla wykonywania innego);

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU  TELEFONICZNEGO POD NUMEREM 32 415 99 17 LUB OSOBIŚCIE W SIEDZIBIE SZKOŁY UL. OPAWSKA 81, 47-400 RACIBÓRZ ( DAWNE GIMNAZJUM NR 5 BUDYNEK W PODWÓRZU)