Język polski

 

Matematyka

Język angielski

 1. Doradź koledze, co powinien robić a czego nie powinien aby prowadzić zdrowy tryb życia.
 2. Praca kontrolna nr 2

 

Biologia

Formy ochrony przyrody w Polsce.

Historia

 1. Ziemie polskie w II połowie XIX w. – życie społeczne, represje, kultura.
 2. Przemiany gospodarcze i polityczne na świecie w II połowie XIX i na początku XX w.
 3. Pierwsze, nowoczesne, partie polityczne na ziemiach polskich – geneza, programy, działalność.
 4. Wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.
 5. Kultura polska doby zaborów.
 6. Świat w przededniu I wojny światowej – konflikty i sojusze.
 7. I wojna światowa – przyczyny, przebieg i skutki.
 8. Sprawa polska w trakcie I wojny światowej.

WYBIERZ 2 TEMATY. TERMIN PRAC DO 1 KWIETNIA

Chemia

1. Podaj własności i zastosowania dowolnie wybranego kwasu, zasady i soli.
2. Na czym polega przeróbka ropy naftowej. Podaj własności powstałych w czasie tej przeróbki produktów.

ZAGADNIENIA:

 1. POLSKI
 2. ANGIELSKI

MATEMATYKA

HISTORIA

GEOGRAFIA

BIOLOGIA

CHEMIA