J. polski

 

J. angielski

 1. Praca nr 1

2. Praca nr 2

WOS

 1. Funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w Polsce.
 2. Współczesna demokracja w praktyce. Opisz funkcjonowanie na przykładzie wybranego państwa sytemu demokratycznego.
 3. System ochrony praw człowieka we współczesnym świecie.
 4. Samorząd terytorialny w Polsce – struktura, zadania i osiągnięcia.Uwaga: każdy uczeń wybiera po dwa tematy z wiedzy o społeczeństwie. Prace należy złożyć w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 kwietnia 2019r. Praca musi być podpisana imieniem i nazwiskiem oraz powinna zawierać dane do której klasy uczęszcza jej autor.

Matematyka

Fizyka

 1. Budowa układu słonecznego
 2. Rodzaje promieniowania jonizującego i jego wpływ na organizmy żywe.

 

Biologia

Czym zajmuje się biotechnologia?

Informatyka

 1. Opracuj (w kilkunastu punktach) Kodeks Internauty.
 2. Obszary zastosowań informatyki.
 3. Współczesne trendy w informatyce.

Chemia

1. Wybierz 2 dowolne tematy wśród zagadnień na egzamin i napisz pracę na te tematy.

 

 

ZAGADNIENIA:

ABY OTWORZYĆ, WYSTARCZY KLIKNĄĆ W DANE ZAGADNIENIA 🙂

 1. POLSKI
 2. Angielski

3. MATEMATYKA

4. Informatyka

5. Chemia

6. FIZYKA 

7. BIOLOGIA

8. WOS