Język polski

1. Stanisław Wokulski jako bohater o skomplikowanej osobowości?
2. Czy poezja wielkich polskich romantyków potrafi zainteresować i zmusić do przemyśleń młodzież XXI wieku.

Język angielski

  1. https://www.rtoszkola.eu/wp-content/uploads/2019/03/J.-angielski-KL-II-LO-semestr-IV-praca-kontrolna.docx
  2. https://www.rtoszkola.eu/wp-content/uploads/2019/03/J.-angielski-KL-II-LO-semestr-IV-praca-kontrolna-nr-2.docx

Przyroda

  1. Czy możliwy jest sport bez dopingu. Uzasadnij swą odpowiedź.
  2. Opisz historię i współczesność obserwatorium sejsmograficznego w Raciborzu

WOS

  1. Oceń zdolność współczesnych systemów demokratycznych do sprostania zagrożeniom współczesnego świata na przykładzie państw europejskich.
  2. Omów i oceń uprawnienia i obowiązki Prezydenta RP na tle konstytucyjnych uprawnień Prezydenta USA i Francji.
  3. Scharakteryzuj polski system sądów i trybunałów w kontekście sporów o zmiany w Trybunale Konstytucyjnym i sądownictwie powszechnym.

Matematyka

 

 

ZAGADNIENIA:

  1. POLSKI
  2. Angielski – https://www.rtoszkola.eu/wp-content/uploads/2019/03/Angielski-zagadnienia-na-egzamin-semest-IV-kl-II-LO.docx

3. Matematyka – https://www.rtoszkola.eu/wp-content/uploads/2019/03/Matematyka-II-LO-semestr-letni.pdf

4. WOS – https://www.rtoszkola.eu/wp-content/uploads/2018/02/Wos-zagadnienia-na-egzamin-semest-IV-kl-II-LO.docx

PRZYRODA